ERA - Centrum vzdělávání

Vzdělávání dospělých v oblasti péče o tělo

Je nutné vlastnit zdravotní průkaz?

Zdravotní průkaz musí vlastnit každý, kdo chce pracovat v oboru týkajícího se zdraví a krásy.

 

Na začátku rekvalifikačního kurzu jste informováni o tom, že musíte zdravotní průkaz vlastnit a pokud ho nemáte, musíte si ho během kurzu zajistit. Kopii zdravotního průkazu musíte doložit a přikládá se k dokumentaci kurzu.

 

Zdravotní průkaz je nutné doložit nejpozději na závěrečných zkouškách. V případě, že nebude zdravotní průkaz doložen, nelze vydat osvědčení o rekvalifikaci.

 

Přihlášení

 

Přihlášení