ERA - Centrum vzdělávání

Vzdělávání dospělých v oblasti péče o tělo

Jak probíhají masérské zkoušky?

Závěrečná zkouška z profesní kvalifikace Sportovní masáž (kód: 69-037-M) probíhá před komisí dle hodnotícího standardu Soustavy národních kvalifikací.

 

Předsedkyní komise je autorizovaná osoba Elen Dürichová.

 

Termín zkoušek je vždy závazně daný a je zpoplatněný. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1,5 až 2 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

 

Zkoušky se můžete zúčastnit po zaslání přihlášky autorizované osobě! Ta vám na základě vámi zaslané přihlášky pošle oficiální pozvánku na závěrečné zkoušky. Bez těchto kroků nelze přistoupit ke zkoušce.

  

Na kvalifikační zkoušce se ověřují tyto znalosti:

1. Navázání kontaktu s klientem


• Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž) - Ústní ověření a praktické předvedení
• Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty - Ústní ověření
• Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta - Ústní ověření
• Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) - Ústní ověření
 

2. Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta


• Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) - Praktické předvedení
• Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) - Praktické předvedení
• Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) - Praktické předvedení
• Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému - Praktické předvedení a ústní ověření
• Vyhotovit kartu klienta - Praktické předvedení a ústní ověření
 

3. Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž


• Informovat klienta o možných reakcích na masáž - Ústní ověření
• Informovat klienta o významu masáže - Ústní ověření
• Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže - Praktické předvedení
• Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny) - Praktické předvedení a ústní ověření
• Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže - Praktické předvedení a ústní ověření
• Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) - Praktické předvedení
• Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi - Praktické předvedení a ústní ověření
 

4. Aplikace masážních přípravků při masážích klientů


• Rozdělit masážní přípravky podle charakteru - Ústní ověření
• Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití - Ústní ověření
• Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení
• Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení
• Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení
• Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích - Ústní ověření
 

5. Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů


• Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz - Praktické předvedení a ústní ověření
• Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití - Praktické předvedení a ústní ověření
• Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje - Praktické předvedení a písemné ověření
 

6. Dodržování zdravotně-hygienických předpisů


• Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny - Praktické předvedení
• Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu - Ústní ověření
• Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami - Ústní ověření
• Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů) - Písemné a ústní ověření
• Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky) - Písemné ověření a praktické předvedení
 

7. Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů


• Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami - Ústní ověření
• Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti - Ústní ověření
   

Cena závěrečné zkoušky:


• absolvent ERA centra ........................ 1100 Kč Řepov/1200 Kč Praha
• aboslvent jiného zařízení .................... 1 500 Kč

Závěrečné zkoušky probíhají v ERA Centru vzdělávání v Řepově u Mladé Boleslavi. Po dohodě s autorizovanou osobou lze provést zkoušky v jiném vzdělávacím centru v ČR.

 

Tento způsob zakončení kurzu je platný pro všechna akreditovaná vzdělávací zařízení v ČR.
  

Přihlášení

 

Přihlášení