ERA - Centrum vzdělávání

Vzdělávání dospělých v oblasti péče o tělo

Sportovní masáž

Sportovní masáž

Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi.

 • Cena: 7350 Kč s DPH

Naše kurzy jsou vedeny profesionálně a naše práce nekončí závěrečnými zkouškami;jsme i nadále v kontaktu se svými studenty. Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy, předáváme jim cenné rady v oblasti podnikání a vyřizování formalit. Jsme v kontaktu i s těmi, kteří odešli do zahraničí a tam zahájili svou úspěšnou kariéru maséra. 

Garantem a lektorem kurzu je autorizovaná osoba Elen Dürichová.

REKVALIFIKACE SPORTOVNÍ MASÁŽ  PRO KVALIFIKACI MASÉR PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE- hodinová dotace: 150h, doba trvání kurzu 2-3 měsíce.

Teoretické předměty :

 • anatomie a fyziologie
 • bezpečnost práce, používání přístrojů
 • masážní techniky
 • kontraindikace masáží
 • práce ve službách
 • provozní řád
 • dezinfekce

V praxi se naučíte masérské hmaty pro celé tělo a rozlišíte masáže sportovní, relaxační a pohotovostní podle potřeby klienta.  Absolvent kurzu je schopen pracovat nejen jako rekondiční masér, ale dokáže najít uplatnění i ve sportovních masážích, kdy jsou naši absolventi často privátním masérem sportovních družstev. Své uplatnění najdou maséři také v hotelových službách a relaxačních centrech, kde mohou své kvalitní služby předvést.

Závěrečná zkouška z profesní kvalifikace Sportovní masáž (kód: 69-037-M) probíhá před komisí dle hodnotícího standardu Soustavy národních kvalifikací. Předsedkyní komise je autorizovaná osoba Elen Dürichová. Termín zkoušek je závazně daný a je zpoplatněný.

Zkoušky se můžete zúčastnit po zaslání přihlášky autorizované osobě! Ta vám na základě vámi zaslané přihlášky pošle oficiální pozvánku na závěrečné zkoušky. Bez těchto kroků nelze přistoupit ke zkoušce.

Na kvalifikační zkoušce se ověřují tyto znalosti: 

1. Navázání kontaktu s klientem

 • Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž)  - Ústní ověření a praktické předvedení
 • Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty - Ústní ověření
 • Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta - Ústní ověření
 • Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) - Ústní ověření
   

2.  Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

 • Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) - Praktické předvedení
 • Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) - Praktické předvedení
 • Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) -  Praktické předvedení
 • Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyhotovit kartu klienta - Praktické předvedení a ústní ověření
   

 3. Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

 • Informovat klienta o možných reakcích na masáž  - Ústní ověření
 • Informovat klienta o významu masáže - Ústní ověření
 • Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže - Praktické předvedení
 • Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny) - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) -  Praktické předvedení
 • Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi - Praktické předvedení a ústní ověření
   

4. Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

 • Rozdělit masážní přípravky podle charakteru - Ústní ověření 
 • Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití - Ústní ověření 
 • Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži -  Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích - Ústní ověření 
   

5. Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

 • Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje - Praktické předvedení a písemné ověření
   

6. Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

 • Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny - Praktické předvedení
 • Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu - Ústní ověření
 • Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami  - Ústní ověření
 • Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů) - Písemné a ústní ověření
 • Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky) - Písemné ověření a praktické předvedení
   

7. Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

 • Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami - Ústní ověření
 • Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti - Ústní ověření 
    

Cena závěrečné zkoušky:

 • absolvent ERA centra ........................  1100 Kč Ml.Boleslav/ 1200 Kč Praha
 • aboslvent jiného zařízení ....................  1 500 Kč

Závěrečné zkoušky probíhají v ERA Centru vzdělávání v Řepově u Mladé Boleslavi. Po dohodě s autorizovanou osobou lze provést zkoušky v jiném vzdělávacím centru v ČR.

Tento způsob zakončení kurzu je platný pro všechna akreditovaná vzdělávací zařízení v ČR. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu.

 

Aktuální termíny zahájení rekvalifikačních kurzů Vám rádi poskytneme telefonicky nebo emailem. Kurzy zahajujeme každý měsíc. V případě, že Vám dané termíny nevyhovují a máte zájem o individuální/dálkovou formu studia, kontaktujte nás telefonicky nebo osobně.

 

Ceník rekvalifikací zde

 

 

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení

 

 

Máte zájem o naše služby?

Napište nám

 

REKVALIFIKAČNÍ

KURZY 

Aktuální termíny: zahájení kurzů:

Kosmetička  a Masér zahájení: sobota 13.1.2018      v 10h

----------------------

Manikérka a nehtová designérka zahájení

sobota 6.1. 2018 v 10h

-------------------------

Pedikérka a nehtová designérka zahájení sobota 6.1.2018    v 10h

nebo

sobota 10.2.2018

---------------------

Kadeřnice    zahájení  sobota 27.1. v 10h

-----------------------

Poradce zdravého     životního stylu          zahájení pátek  26.1. v 15h

 

 

 

 

 

Termíny

zájmových kurzů

ZDE!

 

Termíny závěrečných zkoušek profesních kvalifikací:

sobota 11.11. 2017 v 10h

sobota 16.12.2017 v 10h

 

Přihlášení