ERA - Centrum vzdělávání

Vzdělávání dospělých v oblasti péče o tělo

Sportovní masáž

Sportovní masáž

Cílem kvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi.

 • Cena: 7350 Kč s DPH

PROFESNÍ KVALIFIKACE SPORTOVNÍ MASÁŽ :

 • anatomie a fyziologie, kostra, svaly
 • bezpečnost práce, používání přístrojů
 • masážní techniky celotělové, účinky a druhy masáží
 • práce ve službách, provozní řád
 • dezinfekce, masážní přípravky

V praxi se naučíte masérské hmaty pro masáže celého těla, rozlišíte masáže sportovní a, relaxační podle potřeby klienta. Po absolvování kurzu se uplatníte  jako rekondiční masér, sportovní masér,také ve welness službách v lázních a hotelových centrech.

Na kvalifikační zkoušce se ověřují tyto znalosti: 

1. Navázání kontaktu s klientem

 • Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž)  - Ústní ověření a praktické předvedení
 • Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty - Ústní ověření
 • Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta - Ústní ověření
 • Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) - Ústní ověření
   

2.  Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

 • Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) - Praktické předvedení
 • Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) - Praktické předvedení
 • Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) -  Praktické předvedení
 • Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyhotovit kartu klienta - Praktické předvedení a ústní ověření
   

 3. Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

 • Informovat klienta o možných reakcích na masáž  - Ústní ověření
 • Informovat klienta o významu masáže - Ústní ověření
 • Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže - Praktické předvedení
 • Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny) - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) -  Praktické předvedení
 • Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi - Praktické předvedení a ústní ověření
   

4. Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

 • Rozdělit masážní přípravky podle charakteru - Ústní ověření 
 • Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití - Ústní ověření 
 • Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži -  Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích - Ústní ověření 
   

5. Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

 • Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje - Praktické předvedení a písemné ověření
   

6. Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

 • Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny - Praktické předvedení
 • Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu - Ústní ověření
 • Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami  - Ústní ověření
 • Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů) - Písemné a ústní ověření
 • Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky) - Písemné ověření a praktické předvedení
   

7. Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

 • Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami - Ústní ověření
 • Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti - Ústní ověření 
    

Závěrečné zkoušky probíhají v ERA Centru vzdělávání v Mladé Boleslavi, Řepov. Po dohodě s autorizovanou osobou lze provést zkoušky v jiném vzdělávacím centru v ČR. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete  zažádat o vydání živnostenského listu.

 

Aktuální termíny zahájení  kurzů jsou uvedeny na úvodní stránce.

 CENA KVALIFIKACE:

 • JEDNODENNÍ PŘÍPRAVA K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE: ..............  1.500,-Kč
 • KVALIFIKAČNÍ KURZ: docházka cca 6 víkendů .................... 5.000,-Kč

tel: 602272029 

Ceník kvalifikací zde

 

 

Masérský kurz

Dobrý den,kdy masérský kurz začíná a jak dlouho trvá?
Zrušit odpověď 26. 1. 2019 13:40:40

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení

Přihlášení