ERA centrum vzdělávání nabízí zájemcům profesní kvalifikace (rekvalifikace) a zájmové kurzy v oblasti osobních služeb.

 Studium v kurzech je víkendové, po úspěšném absolvování získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci.

V případě zájmu si můžete domluvit individuální výuku podle svých časových možností.

Profesní kvalifikace

Nabídka profesních kvalifikací a rekvalifikace je určena všem, kteří dosáhli věku 18 let a touží změnit svou profesi, nebo se dále vzdělávat a prosadit v oboru. Profesní kvalifikace (rekvalifikace) zahrnují předepsaná témata výuky, teorie je skloubena s praktickou výukou. Výuka profesní kvalifikace probíhá intenzívně v malých pracovních skupinách, pod odborným vedením. Velký důraz je kladen na zvládnutí samostatné praxe a následnou možnost uplatnění.

Zájmové kurzy

Zájmové kurzy jsou vhodné jako další vzdělávání pro odborníky ve službách, k prohloubení vědomostí. Přihlásit se také může každý, koho zaujme obsah kurzu. Odborné kurzy se věnují danému tématu, zahrnují skripta k výuce a velký prostor je věnován praktickému nácviku a následným dotazům. U těchto kurzů nejsou závěrečné zkoušky. Většina zájmových kurzů je jednodenní, délka výuky v praxi se odvíjí od počtu osob na daném kurzu. Každý kurz je ukončen vydáním certifikátu.