LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání rozšiřuje možnosti všem, kteří se chtějí věnovat svému osobnímu rozvoji a předávání zkušeností ostatním.

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o profesní kvalifikaci a také europass- tedy doklad o ukončení vzdělávacího programu, který je platný v rámci celé EU.

Lektor dalšího vzdělávání má tyto dovednosti:

 • poskytuje individuální konzultace
 • motivuje účastníky vzdělávacího programu
 • vede a řídí diskuse
 • prezentuje učivo a předává účastníkům
 • vede a řídí modelové situace,trénink a procvičování
 • ověřuje znalosti, kompetence a dovednosti účastníků
 • tvoří vzdělávací programy
 • vede on line výuku

Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání je důležitá pro všechny, kteří ve svém zaměstnání potřebují doložit dovednosti ve výuce a didaktické schopnosti.

CENA KURZU včetně závěrečné zkoušky............ 19.000,-Kč

Termín zahájení

3 srpen 2024
Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání má podle směrnice EU magisterský stupeň. 

V kurzu se naučíte samostatně realizovat prezentace z hlediska cílů vzdělávacích programů. Součástí výuky je tvorba didaktických materiálů, zpracování pracovních listů, učebních textů a ilustrovat je na konkrétním příkladu lektorské praxe.

Vytváříte výukové prezentace v elektronickém formátu a upravujete je podle zadaných parametrů.

K závěrečné zkoušce je potřeba ovládat a prezentovat modelový vzdělávací program podle zakázky klienta. Předmětem ověřování a hodnocení kritérií jsou: 

 • terminologická správnost
 • dodržení pravidel společenského chování
 • dodržení legislativy

Cílem kurzu je zvýšit kvalitu lektorské práce, příprava lektorů na jejich profesi,rozšíření dovedností lektorů a také celkový osobnostní rozvoj v didaktické oblasti.

Cena kvalifikace: 23.000,-Kč

Pro potvrzení nástupního termínu je nutné uhradit rezervační zálohu 1.000,-Kč. Záloha bude odečtena z celkové ceny kurzu. Tato záloha je nevratná. Pokud se nedostavíte na zahájení kurzu, záloha bude přesunuta na jiný nástupní termín; tuto možnost můžete využít tři měsíce po úhradě.

Zájem o kurz

Kurz
Jméno a příjmení
Email *
Telefon *
Souhlas s podmínkami *

Souhlas  se zpracováním osobních údajů

Kurz
Jméno a příjmení
Email *
Telefon *
Souhlas s podmínkami *

Souhlas  se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste již vybrali a chcete se přímo přihlásit do tohoto kurzu, stačí jen kliknout na přihlášku a následně vyplnit.