Sportovní masáž

Profesní kvalifikace Sportovní masáž zahrnuje komplexní metodický postup v masáži celého těla. Masérské tahy jsou využívány pro relaxační masáže, rekondiční  procesy a sportovní oblast masáží.

Po úspěšném ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o profesní kvalifikaci a také europass- tedy doklad o ukončení vzdělávacího programu, který je platný v rámci celé EU.

Termín zahájení

7 září 2024
sportovní masáž rekvalifikační kurz

PROFESNÍ KVALIFIKACE SPORTOVNÍ MASÁŽ zahrnuje stavbu těla a průběh svalů, naučíte se masírovat postupně celé tělo, můžete provádět sportovní masáže, relaxační a rekondiční masáže. Uplatníte se profesně  v hotelovém provozu, wellness provozu, lázních a balneo, nebo jako sportovní masér/ka.

 Kurz nepodléhá hodinové dotaci a má vyšší profesní úroveň než rekvalifikace. Výuka probíhá vždy jeden víkendový den od 10-16h. Doba trvání kurzu cca 6-8 týdnů.

Závěrečné zkoušky probíhají v ERA Centru vzdělávání v Mladé Boleslavi, Řepov.

Pro potvrzení nástupního termínu je nutné uhradit rezervační zálohu 1.000,-Kč. Záloha bude odečtena z celkové ceny kurzu. Tato záloha je nevratná. Pokud se nedostavíte na zahájení kurzu, záloha bude přesunuta na jiný nástupní termín; tuto možnost můžete využít tři měsíce po úhradě.

Aktuální termíny zahájení  kurzů jsou uvedeny na úvodní stránce.

 CENA KVALIFIKACE:

  • JEDNODENNÍ PŘÍPRAVA K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE: ........ 2.500,-Kč
  • KURZ včetně závěrečné zkoušky..........................................14.500,-Kč

NÁPLŇ KURZU:

1.blok výuky: kartotéka klienta, zjištění aktuálního stavu, test mobility,  masážní hmaty a techniky, účinky a druhy masáže, vybavení provozovny, pomůcky

2. blok výuky: kosterní soustava, anatomie a průběh svalů, kontraindikace v masážích,hygiena maséra, ošetřování pomůcek, provozní řád, možnosti objednávání přípravků; praktický nácvik masáže

3. blok výuky: předlékařská první pomoc, techniky masáže a prohlubování hmatů, možnosti uplatnění v praxi, marketing a tvorba cen, možnosti v poradenství péče o tělo

4. blok výuky: masážní přípravky, jejich druhy, použití a skladování,  praktický nácvik masáže, masážní techniky a pomůcky podle aktuálního zdravotního stavu klienta

5.blok výuky: praktický nácvik masáže, celotělová masáž, specifické masážní techniky  a účinné látky v péči o hybnou soustavu

6.-8.blok výuky: prohlubování dovedností, masáže modelových klientů, zjišťování zdravotních dispozic, opakování, příprava k závěrečné zkoušce

Závěrečná zkouška profesní kvalifikace masér zahrnuje písemný test, ústní ověření znalostí a výkon masérské praxe. Po úspěšném absolvování profesní kvalifikace získáte osvědčení a můžete zahájit samostatnou praxi bez omezení.

NÁSTUPNÍ TERMÍN 23.3.2024 JE PLNĚ OBSAZEN

Zájem o kurz

Kurz
Jméno a příjmení
Email *
Telefon *
Souhlas s podmínkami *

Souhlas  se zpracováním osobních údajů

Kurz
Jméno a příjmení
Email *
Telefon *
Souhlas s podmínkami *

Souhlas  se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste již vybrali a chcete se přímo přihlásit do tohoto kurzu, stačí jen kliknout na přihlášku a následně vyplnit.